Grootste Wolky collectie
Gratis achteraf betalen & gratis retour
Veilig online shoppen
Spaar voor korting bij iedere aankoop

Privacystatement

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wolkyshop.be acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wolkyshop.be is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22/12/2020.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres

AFHANDELEN BESTELLING
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

GEPERSONALISEERDE DIENSTEN
Wij vinden het belangrijk dat je shoppen bij wolkyshop.be als prettig ervaart. Om deze reden maken wij gebruik van jouw gegevens om e3 een persoonlijke versie van de website te laten zien met producten die jij interessant vindt. Dit is gebaseerd op jouw voorkeuren en ordergeschiedenis. Naast cookies, worden transactionele gegevens en producttoevoegingen aan jouw winkelmandje getrackt.

INDIVIDUELE PRODUCTAANBEVELINGEN
Wij gebruiken jouw e-mailadres uitsluitend wanneer dit e-mailadres door een aankoop of registratie is verkregen. Dit e-mailadres kunnen wij gebruiken om je na jouw (potentiële) aankoop te informeren over soortgelijke producten of bijvoorbeeld om aan te geven dat een artikel in jouw winkelmandje of favorietenlijst is afgeprijsd. Je kunt je te allen tijde uitschrijven via de afmeldmogelijkheden die in onze communicatie wordt aangeboden. Jouw emailadres wordt niet aan derden verstrekt.

RECLAME
Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • via sociale media

CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij jou gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om de vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Onderaan elke nieuwsbrief staat een ‘afmelden’ knop. Je kunt je op deze manier uitschrijven voor het verkrijgen van onze Wolkyshop-nieuwsbrief. Jouw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

LOCATIEGEGEVENS
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf jouw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

PUBLICATIE
Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

ADVERTENTIES
Onze webwinkel vertoont advertenties van onze eigen producten en niet van derden.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

In onze webwinkel zijn sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

COOKIES
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Jouw verdere gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels de instellingen in de browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

GOOGLE ANALYTICS
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

BEVEILIGING
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

BEWAARTERMIJNEN
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

WEBSITES VAN DERDEN
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovenaan de privacyverklaring wordt altijd aangegeven wanneer de verklaring voor het laatste een update heeft gekregen.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN GEGEVENS
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS
Wolkyshop.be
WolR B.V.  
Voorveste 15 BC
3992DC Houten

info@wolkyshop.be

+ 31 (0)38-4226728

Behandel 

Deze schoenen zijn van uitstekende kwaliteit! En wil je ze zo houden? Dan raden we je aan om de volgende producten te gebruiken.

Vul onderstaande gegevens in om de schoenen te reserveren in de Wolkyshop in . We nemen contact met je op zodra de schoenen klaar staan op de passen.
Sluiten